สามารถ Download ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

   
   
** อีกช่องทางหนึ่งในการ Download ในระบบ Android สามารถ Download ที่นี่ เพื่อติดตั้งเองได้

การติดตั้งไฟล์ apk ในเครื่อง Android
1. หลังจากได้ไฟล์ apk มาแล้ว ต่อ Smart Phone ระบบ Android เข้ากับ computer เพื่อทำการใส่ไฟล์ apk ใน Smart Phone
2. ใช้โปรแกรมที่สามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่องได้(ในที่นี้แนะนำ ES File Explorer) เลือกไปที่ folder ที่ได้ใส่ไฟล์ apk
3. เลือกไฟล์ apk นั้น ระบบจะถามว่าให้ install หรือไม่ เลือก install
4. รอติดตั้งสักครู่ ก็จะได้ Mission Banana เข้ามาเล่นที่เครื่องแล้ว.