Heroes Puzzle is Puzzle Action RPG

มหาสงคราม 3 ก๊ก รวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งด้วยมือของคุณในรูปแบบของสงคราม Puzzle RPG

แข่งขันไปกับเพื่อนและคนทั่วโลกกว่า 38 แผนที่ที่พร้อมให้คุณยึดครองด้วยคะแนนสูงสุด พร้อมกับความสนุกแบบ Puzzle RPG ที่สามารถแข่งขันกับเพื่อนๆของคุณ และยังแข่งขันกับคนทั่วโลกอีกด้วย!!!